PROFIL SPOLEČNOSTI

Již od vzniku firmy Kuwait Petroleum International v roce 1983 hrála maziva důležitou roli v jejích obchodech. Pod obchodní značkou Q8Oils je významným hráčem na trhu s mazivy. Ve všech 5ti závodech, kde se vyrábějí maziva mícháním ze základových olejů z KPI Europoort rafinerií, Q8Oils dohlíží na vývoj, výrobu, distribuci, prodej a marketing ve všech segmentech trhu po celé Evropě. Nabízíme kompletní sortiment olejů pro všechny druhy aplikací speciálně vyvinutých pro konkrétní použití. Pokračující výzkumné a vývojové programy udržují naše produkty v kvalitě vyhovující stále přísnějším normám. Naše činnost vyhovuje kvalitativní standardizaci QS9000, ISO9001 a ISO9002 a akreditaci životního prostředí ISO 14001. Jistě, každý výrobce maziv tvrdí totéž. Posuďte však zvláštnosti Q8Oils. Za prvé surovina pro naše výrobky je získávána z jedinečné Kuvajtské ropy, která je vyhlášená svým unikátním chemickým složením. Naše rafinační procesy získaly věhlas v průmyslu díky schopnosti produkce nejlepších základových olejů. To znamená, že Q8Oils může zaručit kdekoliv a kdykoliv trvalou kvalitu všech svých výrobků. Můžeme se také pyšnit svou flexibilitou - naši zákazníci se na nás mohou spolehnout. Při znalosti Vašich potřeb a partnerské spolupráci můžeme společně nalézt řešení všech Vašich problémů s mazáním. Q8Oils přímo působí na trhu v zemích Beneluxu, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, ve Velké Británii a s pomocí svých autorizovaných distributorů v dalších více než 75 zemích celého světa.

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

 

   Kuvajt

Tento stát se nachází v oblasti disponující 75% světových ropných zásob. Ačkoli se jedná o malou zemi, její ropné bohatství je ohromné. Při současné úrovni těžby má Kuvajt ropné rezervy na dalších 190 let, což ho řadí mezi dlouhodobě nejvýznamnější producenty ropy. První pokusné ropné vrty v Kuvajtu byly vybudovány roku 1930 nově vzniklou firmou Kuwait Oil Company, která vznikla jako společný podnik Gulf Oil Company (USA) a Anglo-Persian Oil Company (později British Petroluem). Jejich prvním úspěchem se stal vrt Burgan-1, ze kterého se začalo čerpat v roce 1938. Dnes je rozšířený komplex Burgan druhým největším odhaleným ropným polem na světě. V 60. a 70. letech Kuvajt převzal kontrolu nad svými zdroji ropy a zemního plynu od zahraničních partnerů do státní správy a podřídil produkci uchování bohatství pro příští generace.

  Kuwait Petroleum Corporation

V roce 1980 Kuvajtský ropný průmysl prošel revoluční změnou, když se čtyři státem vlastněné firmy odpovědné za kuvajtskou ropnou produkci, zpracování a vývoz spojily pod společné vedení Kuwait Petroleum Corporation (KPC) - společnosti nově vytvořené pro prosazování a podporu Kuvajtských ropných zájmů pomocí jednotného plánování, finanční, obchodní a marketingové politiky. Dnes Kuwait Oil Company (KOC) řídí všechny výzkumné činnosti týkající se ropy a zemního plynu na území Kuvajtu. Kuwait National Petrolueum Company (KNPC) dohlíží na místní rafinérie a obchod s ropnými produkty a řídí prodej v rámci Kuvajtu. Odpovědnost za výrobu hnojiv a petrochemických výrobků leží na společnosti Petrochemicals Industries Company (PIC). Kuwait Oil Tanker Company je státem pověřený dopravce surové ropy, ropných výrobků a zkapalněných plynů .Začátkem 80. let KPC také rozšířila své zahraniční operace vytvořením tří nových dceřinných společností. Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) zajišťuje investiční operace v ropném výzkumu a těžbě. Kuwait Petroleum International (KPI) řídí marketingové operace KPC v Evropě a Asii  a prodej pod značkou Q8.  V roce 1987 se ke společnosti KPC přiřadila také Kuwait Aviation Fuellling Company (KAFCO).

   Kuwait Petroleum International

V roce 1983 KPC využila příležitosti ke vstupu do "dowstream" sektoru, když se společnost Gulf Oil rozhodla opustit většinu svých rafinačních a obchodních podílů v Evropě. KPC odkoupila obchodní podíly v Holandsku, Belgii a Lucembursku a následně i ve Švédsku a Dánsku. V tomto roce vznikla v Londýně Kuwait Petroleum International (KPI) pro dohled nad "downstream" obchodními činnostmi. V roce 1984 převzala KPI obchodní a distribuční síť v Itálii a v roce 1986 se přesunula do Velké Británie. Rychle využila příležitosti pro další růst tam, kde se to ukázalo být strategicky výhodné. V roce 1987 zvýšila svůj podíl na Dánském trhu převzetím aktivit BP, čímž zde dosáhla vedoucího postavení. V roce 1990 došlo ke koupi obchodní sítě Mobil v Itálii, čímž se Kuwait Petrolueum stala třetí největší společností na tamním olejářském trhu. V roce 1993 KPI oslavila 10 let svého působení v Evropě převzetím většiny aktivit BP v Lucembursku. Roku 1999 došlo k dalšímu posílení převzetím aktivit firem BP a Aral v Belgii. Pozice KPI se liší stát od státu, s výrazným podílem na trhu v Dánsku, Itálii, zemích Beneluxu a ve Švédsku díky spojení s OKQ8 a s menším podílem ve Velké Británii. Ve Francii, Německu a ve Španělsku zaznamenává rychle rostoucí podíl. Nejvíce poboček působí pod logem Q8, které symbolizuje plachty arabských lodí tradičně používaných Kuvajtskými lovci perel. Logo Q8 je základní značkou nové olejářské firmy od vstupu do Evropy již více než 20 let.